Skip navigation

Terminal A-sagen er lukket

08. juli 2019

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har lukket en sag om muligheden for at etablere en konkurrerende passagerterminal i Kastrup til Københavns Lufthavne A/S. Det sker efter Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har besluttet ikke at ændre luftfartsreglerne.

Sagen om Terminal A begyndte i 2008, efter at Københavns Lufthavne A/S nægtede at udleje et jordstykke i Københavns Lufthavn Kastrup til Airport Terminal A ApS (Terminal A). Terminal A klagede derefter til konkurrencemyndighederne over, at Københavns Lufthavne overtrådte konkurrencelovens forbud mod misbrug af dominerende stilling.

For at kunne afgøre, om konkurrenceloven var overtrådt, bad Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen den daværende Trafikstyrelse vurdere, om der var noget i luftfartslovgivningen, som kunne være til hinder for Terminal A. Trafikstyrelsen afgjorde herefter, at luftfartsreglerne var til hinder for en konkurrerende lufthavnsterminal i Københavns Lufthavne.

Dermed blev Konkurrencerådet afskåret fra at træffe afgørelse i sagen. Det skyldes, at anden lovgivning kan sætte konkurrenceloven til side, hvis den relevante myndighed vurderer at begrænsningen af konkurrencen er en direkte og nødvendig følge af anden lovgivning.

Konkurrencerådet opfordrede det daværende Transportministerium til at ændre luftfartsreglerne og gøre det muligt at konkurrere på området.

Siden har sagen afventet en aftalemodel mellem Terminal A og Københavns Lufthavne, en landsretsdom og siden højesteretsdom i en sag mellem Terminal A og Transportministeriet samt en ny luftfartspolitisk strategi.

Senest har Transport, Bygnings- og Boligministeriet afgjort, at en ændring af reguleringen ville kræve en omfattende analyse, og at tidspunktet for en sådan analyse ikke var det rette. På den baggrund lukkes sagen også i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

For yderligere information kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Links:

Transport- Bygnings- og Boligministeriets svar på Konkurrencerådets henvendelse (pdf)

Konkurrencerådets opfordring til transportministeren om at ændre reglerne (pdf)