Skip navigation

Kartelaftaler giver bøder for 600.000 kroner i nedrivningssag

14. januar 2019

Retten i Hillerød har idømt to ledende medarbejdere fra en nu opløst nedrivningsvirksomhed hver en bøde på 300.000 kroner for i 24 tilfælde at have udvekslet priser på nedrivningsopgaver med konkurrenter.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, siger:

”Der er tale om ulovlig tilbudskoordinering, hvor virksomhederne har udvekslet oplysninger om priser på forskellige nedrivningsopgaver. En sådan adfærd hæmmer konkurrencen og kan betyde, at byggeopgaven løses dårligere eller dyrere, end hvis der havde været konkurrence.”

Retten i Hillerød skriver blandt andet i dommen:

” […] Idet de tiltaltes bud var proforma bud, må det således have stået de tiltalte klart, at der herved skete en hindring, en begrænsning eller en fordrejning af den reelle konkurrencesituation, idet de involverede horisontale og sædvanligvis konkurrerende virksomheder dermed ikke konkurrerede. Retten finder det uden betydning, at det må lægges til grund, at udlånerens tilbud var udtryk for et reelt tilbud, idet der desuagtet var tale om en forhindring, en begrænsning eller en fordrejning af den konkurrencemæssige situation, hvilket viser sig meget tydeligt i de tilfælde, hvor alene ét tilbud var udtryk for et reelt tilbud.

Begge de tiltalte er derfor skyldige efter anklageskriftet ved i samtlige forhold forsætligt at have overtrådt konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 3, jf. straffelovens § 23.”

Retten i Hillerød har idømt to ledende medarbejdere i en nu opløst nedrivningsvirksomhed bøder på hver 300.00 kroner for at have deltaget i kartelaftaler i nedrivningsbranchen. De to ledende medarbejdere har overtrådt konkurrenceloven ved at have udvekslet priser med konkurrerende nedrivningsvirksomheder i forbindelse med tilbud på 24 underentrepriser.

Overtrædelserne er sket i perioden fra oktober 2011 til september 2013 og omfatter nedrivningsopgaver for både offentlige og private kunder. Det drejer sig blandt andet om Statens Museum for Kunst, Eremittageslottet, samt flere togstationer og uddannelsessteder.

Bødernes størrelse tager blandt andet hensyn til antallet af overtrædelser, længden af perioden hvor tilbudskoordineringerne har fundet sted, de involverede værdier, det faktum at forholdende begået forsætligt og tidligere praksis. Desuden har det betydning, at en del af lovovertrædelserne er foregået efter 1. marts 2013, hvor konkurrenceloven blev ændret med blandt andet en markant forhøjelse af bødeniveauet.

Sagen er en del af et sagskompleks med flere nedrivningsvirksomheder. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foretog i efteråret 2015 uanmeldte kontrolbesøg hos en række virksomheder i nedrivningsbranchen. Efter de indledende undersøgelser anmeldte Konkurrencerådet i april 2016 sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK). SØIK har siden efterforsket sagen og rejst tiltale.

I sagskomplekset er nedrivningsvirksomhederne tiltalt for at have koordineret tilbud ved flere nedrivningsentrepriser i perioden fra maj 2011 til oktober 2013. Der ventes domme i de øvrige sager i løbet af de kommende måneder.

For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.