Pressemeddelelse

Nyt redskab til bedre forbrugerpolitik

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgiver artiklen ”Adfærdsbaseret regulering,” og lancerer hjemmesiden adfærdsprincipper.dk. Formålet er at understøtte en ny adfærdsbaseret tilgang til forbrugerregulering i de ansvarlige ministerier.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, siger:

Formålet med en adfærdsbaseret tilgang til forbrugerreguleringen er at gøre det nemmere for os som forbrugerne at træffe aktive og velinformerede valg til gavn for os selv.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gennemgik til brug for regeringens forbrugerpolitiske strategi – Forbruger i en digital verden – al forbrugerrettet lovgivning ud fra et adfærdsvidenskabeligt perspektiv. Erfaringerne fra arbejdet offentliggøres nu i artiklen ”Adfærdsbaseret forbrugerreguleringer”, der også beskriver baggrunden og formålet med den nye adfærdsbaserede tilgang til forbrugerpolitikken.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen lancerer samtidig hjemmesiden adfærdsprincipper.dk som en opfølgning på regeringens forbrugerpolitiske strategi. I strategien fremlagde regeringen blandt andet tre principper for adfærdsbaseret regulering.

Den nye hjemmeside kan inspirere til, hvordan viden om forbrugernes faktiske adfærd kan bruges til at skabe effektiv forbrugerbeskyttelse ved udformning af forbrugerrettet regulering. Hjemmesiden er primært målrettet personer, der beskæftiger sig med forbrugerpolitik og forbrugerrettet regulering.

Regeringens tre adfærdsbaserede principper for forbrugerregulering er:

  • Forbrugerrettet regulering bør understøtte simpel og handlingsanvisende forbrugerinformation.
  • Forbrugerrettet regulering bør understøtte, at forbrugerrettet information præsenteres på rettet tidspunkt i forbrugernes beslutningsproces.
  • Forbrugerrettet regulering bør baseres på den bedst tilgængelige viden om forbrugeradfærd.

For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft på telefon 41 71 50 98.

Besøg adfærdsprincipper.dk

Se procesguide for adfærdsbaseret forbrugerreguleringg (pdf)

Læs artiklen "Adfærdsbaseret forbrugerregulering" (pdf)

Specialist i forbrugeradfærd, Andreas Maaløe Jespersen, fortæller om det første af tre adfærdsbaserede principper for forbrugerregulering:

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.