Pressemeddelelse

METRO dømt for at tilbageholde fusionsoplysninger

Retten i Glostrup har idømt grossistvirksomheden METRO Cash & Carry Danmark en bøde for at tilbageholde oplysninger i forbindelse med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens behandling af en fusionsanmeldelse i 2014.

Ny version pr. 26. april: "Januar 2015" rettet til "december 2014" i afsnit om tidspunkt for politianmeldelse

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Jakob Hald siger: 

Hvis vi godkender en fusion på et forkert grundlag, kan det få store negative effekter for bl.a. forbrugere, leverandører og konkurrenter. Derfor er det afgørende, at vi i forbindelse med vores fusionskontrol får retvisende informationer, og at virksomhederne svarer korrekt på de spørgsmål, vi stiller. Det har METRO Cash & Carry Danmark ikke levet op til.
 

Retten i Glostrup har idømt METRO Cash & Carry Danmark Aps en bøde på 50.000 kroner.

Retten finder: ”… at Metro Cash & Carry Danmark ApS er skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet ved at have handlet i hvert fald groft uagtsomt i forbindelse med indgivelsen af anmeldelsen om fusion til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.”

Euro Cater ønskede at købe to Metro-varehuse i Danmark. I sagen undlod Metro at oplyse om samtlige interesserede købere til virksomhedens aktiviteter i Danmark, selv om Metro blev direkte adspurgt herom. Oplysningerne var meget centrale for behandlingen af sagen.

Sagens forløb:

Metro og Euro Cater henvendte sig i oktober 2014 til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for at få godkendt Euro Caters overtagelse af to Metro-varehuse i Danmark. På det tidspunkt havde parterne forhandlet indbyrdes i flere måneder.

I november 2014 gav Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen parterne besked om, at den umiddelbart ikke kunne godkende fusionen inden for de meget korte frister, som parterne opererede med. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens indledende undersøgelser viste, at fusionen kunne hæmme den effektive konkurrence betydeligt.

Kort efter meddelelsen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opgav parterne at fusionere. De havde på det tidspunkt kun indsendt et udkast til en fusionsanmeldelse til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, så de lovfastsatte tidsfrister var ikke begyndt at løbe.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmeldte i december 2014 Metro til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) for at have tilbageholdt oplysninger.

For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ifølge konkurrenceloven skal en fusion, der ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, godkendes. Omvendt skal fusioner, som hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, forbydes.

• Fusionskontrollen kan være meget omfattende. Det skal stå helt klart, hvilke markeder fusionen kan påvirke. Og hvordan markederne præcist er afgrænset både i forhold til produkter/ydelser og geografi. Det kan være nødvendigt med en markedsundersøgelse, og ofte skal der gennemføres større økonomiske analyser af forskellige scenarier.

• Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har 25 hverdage til at behandle en fusion, hvis den er uproblematisk, og yderligere 90 hverdage, hvis den er kompliceret. Fristerne kan forlænges, hvis virksomhederne for eksempel afgiver tilsagn. Uret tikker fra det øjeblik, virksomhederne har indsendt en fuldstændig anmeldelse.

• Hvis en fusion ikke umiddelbart kan godkendes, kan den muligvis godkendes med tilsagn. Tilsagn er noget, som virksomhederne selv formulerer og forpligter sig til. For eksempel kan de give tilsagn om at frasælge et forretningsområde i forbindelse med fusionen. Tilbudte tilsagn skal fuldstændigt fjerne konkurrenceproblemerne, og de skal i enhver henseende være komplette og effektive.

• Fusionsparterne er forpligtede til at vente med at gennemføre fusionen, indtil den er blevet godkendt. Det kan straffes med bøde, hvis parterne ikke overholder reglerne.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.