Øvrige nyheder

Analyse af effektiviseringspotentialet i vandsektoren udskudt

Klima- Energi- og Forsyningsministeriet har udskudt fristen for at aflevere Forsyningssekretariatets analyse af effektiviseringspotentialet i vandsektoren til fredag 24. april

Klima- energi- og forsyningsministeren bad tilbage i januar Forsyningssekretariatet om at udarbejde en analyse af effektiviseringspotentialet i drikke- og spildevandsselskaberne med frist til udgangen af marts 2020. Formålet er at analysere sektorens samlede effektiviseringspotentiale frem mod 2030. Den nye frist skyldes de nuværende ændrede omstændigheder som følge af COVID-19-situationen.

Forsyningssekretariatet, der er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, forventer nu at afrapportere til klima-, energi- og forsyningsministeren senest fredag 24. april.

For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft på telefon 41 71 50 98.

Læs pressemeddelelse om analysen her

VandNyt i din indbakke

Nyhedsbrevet Vandnyt er information fra Forsyningssekretariatet til vandselskaber og andre interesserede om prisreguleringen af vandsektoren.

For at se dette indhold, skal du acceptere cookies.