Skip navigation

Vejledninger til årets indberetninger

21. februar 2019

Vi har nu en række vejledninger klar til brug for årets indberetninger. De er tilgængelige på vores hjemmeside. VandData åbner for indberetninger den 1. marts og lukker den 15. april 2019.

 

Indberetning til økonomiske rammer

Det reviderede vejledningsmateriale til brug for indberetning til økonomiske rammer består af:

  • Indberetningsvejledning
  • Revisionsinstruks om indberetning af oplysninger til økonomiske rammer samt oplysninger til benchmarking
  • Skabelon til revisorerklæring - mindre selskaber og større drikkevandsselskaber
  • Skabelon til revisorerklæring - større spildevandsselskaber

I finder vejledningsmaterialet og høringsnotat med svar på årets høringssvar til vejledningen her.

 

Indberetning til benchmarking

Den reviderede vejledning til brug for årets benchmarking finder I her.

Høringsnotat med svar på årets høringssvar vedrørende indberetningsvejledning til benchmarkingen ligger her.

 

Ny vejledning om overholdelse af økonomiske rammer

Der er nu en endelig version af vores nye vejledning om overholdelse af økonomiske rammer tilgængelig på vores hjemmeside, og I finder den her.

Efter høringen har vi i den endelige vejledning præciseret, hvornår en indtægt anses for opkrævet. Herudover er der ikke sket ændringer.

 

Vejledninger om VandData

Opdaterede vejledninger om hhv. brug af VandData og tildeling af rettigheder til VandData finder I her.