Skip navigation

POLKA til brug for fastsættelse af den skattemæssige værdi af vandselskabers aktiver

05. februar 2019

Højesteret har den 8. november 2018 afsagt dom om den skattemæssige værdi af vandselskabers aktiver. Sagerne blev hjemvist til Skattestyrelsen til fornyet behandling. Til brug for fastsættelse af den skattemæssige værdi af vandselskabernes aktiver skal der tages udgangspunkt i pris- og levetidskataloget (POLKA) pr. 31.12.2009.

Vi har derfor fundet alle de oprindelige POLKA’er, der blev anvendt ved fastsættelsen af de regulerede vandselskabers prisloft for 2011. De er nu alle offentliggjort på vores hjemmeside.

For at POLKA kan anvendes til fastsættelsen af den skattemæssige værdi skal hvert vandselskab – hvis det er relevant for selskabet – selv justere POLKA i forhold til ændringer, som er sket efter fastsættelsen af prisloftet for 2011.

Vandselskaber har haft mulighed for at ændre i værdierne i POLKA, fx ved at tidligere skøn er blevet erstattet af et mere retvisende skøn eller af de reelle anlæg. Såfremt et vandselskab efter prisloftet for 2011 har foretaget en sådan ændring, skal vandselskabet selv indføre dette i deres POLKA.

Bemærk dog, at POLKA i forbindelse med fastsættelsen af prisloft for 2012 blev justeret, så anlæg, der blev permanent taget ud af drift i 2010, blev fjernet fra POLKA. Disse anlæg skal stadig indgå i vandselskabernes POLKA til brug for fastsættelse af den skattemæssige værdi af selskabernes aktiver, da disse anlæg stadig var i drift pr. 31.12.2009. Disse anlæg skal derfor ikke fjernes fra POLKA.

Skattestyrelsen arbejder på at udsende et genoptagelsescirkulære, som vil orientere særskilt om tidsfrist og mulighed for at indsende oplysninger om POLKA-værdi til Skattestyrelsen.