Øvrige nyheder

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen får hjemmel til at håndhæve EU´s sanktioner mod Rusland fra 1. juli 2023

Ændringen af lov om Klagenævnet for Udbud træder i kraft den 1. juli 2023. Det betyder, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fremover skal håndhæve EU's sanktioner imod Rusland, når det kommer til offentlige kontrakter. De nye regler er præciseret i en bekendtgørelse.

 EU sanktioner stockphoto

Få overblik over ændringerne

Den 13. juni 2023 vedtog Folketinget en ændring af klagenævnsloven. De nye regler giver Klagenævnet for Udbud hjemmel til at håndhæve EU-forordningens forbud mod tildeling af offentlige kontrakter over for offentlige ordregivere. Reglerne har endvidere givet erhvervsministeren hjemmel til at udstede en bekendtgørelse, der udpeger Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til Danmarks såkaldt ”kompetente myndighed”, når EU's restriktioner mod Rusland skal håndhæves.

Det betyder, at styrelsen fra og med den 1. juli 2023 har til opgave at:

  1. forfølge overtrædelser af EU's sanktionsforordning ved at indbringe sager for Klagenævnet for Udbud, anlægge sager ved domstolene og/eller foretage politianmeldelser.
  2. træffe afgørelser om, hvorvidt en offentlig ordregiver kan benytte sanktionsforordningens artikel 5k, stk. 2, der undtagelsesvist tillader tildeling og fortsat gennemførelse af offentlige kontrakter ved f.eks. håndtering af radioaktivt affald, rumprogrammer m.v. 

Bekendtgørelse træder i kraft den 1. juli 2023

De nye regler fremgår af bekendtgørelse om håndhævelse af EU-sanktioner vedrørende offentlige kontrakter:

Gå til bekendtgørelse nr. 823 af 16. juni 2023 på retsinformation.dk

 Fakta om lovændringen

  • Som konsekvens af Ruslands fortsatte angreb i Ukraine vedtog EU den 8. april 2022 den femte sanktionspakke i sanktionsforordningen imod Rusland. Den medførte bl.a., at der siden den 8. april 2022 har været forbud mod at offentlige ordregivere tildeler nye offentlige kontrakter til økonomiske aktører i Rusland eller med forbindelse til Rusland, herunder russiske statsborgere samt juridiske personer og virksomheder med tilknytning til landet. Fra den 10. oktober 2022 har det endvidere være forbudt at videreføre eksisterende kontrakter med disse aktører.

  • Forordningen indeholder dog få undtagelser. Blandt andet må enkelte kontrakter fortsat tildeles og videreføres, hvis en såkaldt ”kompetent myndighed” udsteder tilladelse hertil. Det gælder blandt andet kontrakter om håndtering af radioaktivt affald, rumprogrammer, køb af, mineraler samt "strengt nødvendige varer og tjenesteydelser", som alene kan leveres af russiske leverandører.

  • Fra den 1. juli 2023 er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udpeget som den kompetente myndighed, der skal håndhæve EU's sanktioner mod Rusland vedr. offentlige kontrakter i Danmark. Det fremgår af lov 736 af 13. juni 2023 og bekendtgørelse nr. 823 af 16. juni 2023. Loven og bekendtgørelsen træder i kraft 1. juli 2023.

  • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forventer at offentliggøre en vejledning på baggrund af bekendtgørelsen i juli 2023.

Tilmeld dig nyhedsbrevet: Nyt om udbud

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, udbudsregler, arrangementer om udbud og andre nyheder om udbud og indkøb.