Øvrige nyheder

Opdateret gennemgang af reglerne om dokumentation

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har netop opdateret det juridiske notat "Gennemgang af reglerne om dokumentation" fra 30. juni 2017, så det følger seneste retspraksis.

I ”Gennemgang af reglerne om dokumentation” giver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en detaljeret juridisk gennemgang af udbudslovens regler om dokumentation for oplysninger i ESPD’et – Det fælles europæiske udbudsdokument.

De 63 sider indeholder en uddybende beskrivelse af reglerne og gennemgang af de juridiske problemstillinger, som er forbundet med at indhente og verificere dokumentation ved udbud.

Retspraksis fra den 30. juli 2017 til og med juli 2019 har navnlig haft konsekvenser for dokumentation vedrørende støtteenheder, tidspunktet for udelukkelse, dokumentation for self-cleaning og for dokumentation fra nystartede virksomheder og virksomheder under stiftelse.

Desuden indeholder den opdaterede gennemgang nye tilføjelser om, hvordan ordregiveren kan løfte bevisbyrden for udelukkelse efter de frivillige udelukkelsesgrunde, gennemgang af de enkelte dokumentationsformer for teknistk og faglig formåen samt ordregivers undersøgelsespligt.

Hent "Gennemgang af reglerne om dokumentation (pdf)" (opdateret version august 2022)

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opdaterer i øjeblikket den mere praktiske ESPD-vejledning ”ESPD - Dokumentation og e-Certis” fra 2017, da den tog udgangspunkt i ESPD-løsningen fra EU-Kommissionen, der blev udfaset i april 2019.

 

Konkurrence og forbrugerstyrelsen har foretaget flere redaktionelle ændringer i notatet fra august 2022. De materielle ændringer, set i forhold til det senest opdaterede dokument ”Gennemgang af reglerne om dokumentation” af 24. februar 2022, omhandler bl.a. følgende:

  • Opdateringer i lyset af ændringer af udbudsloven ved lov nr. 884 af 21. juni 2022, som trådte i kraft den 1. juli 2022.
  • Enkelte præciseringer af ordlyden.
  • Præciseringer på baggrund af praksis fra Klagenævnet for Udbud i perioden fra april 2019 til juni 2022.

Tilmeld dig nyhedsbrevet: Nyt om udbud

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, udbudsregler, arrangementer om udbud og andre nyheder om udbud og indkøb.