Skip navigation

Opdateret gennemgang af reglerne om dokumentation

03. september 2019

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har netop opdateret det juridiske notat "Gennemgang af reglerne om dokumentation" fra 30. juni 2017, så det følger seneste retspraksis.

I ”Gennemgang af reglerne om dokumentation” giver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en detaljeret juridisk gennemgang af udbudslovens regler om dokumentation for oplysninger i ESPD’et – Det fælles europæiske udbudsdokument.

De 63 sider indeholder en uddybende beskrivelse af reglerne og gennemgang af de juridiske problemstillinger, som er forbundet med at indhente og verificere dokumentation ved udbud.

Retspraksis fra den 30. juli 2017 til og med juli 2019 har navnlig haft konsekvenser for dokumentation vedrørende støtteenheder, tidspunktet for udelukkelse, dokumentation for self-cleaning og for dokumentation fra nystartede virksomheder og virksomheder under stiftelse.

Desuden indeholder den opdaterede gennemgang nye tilføjelser om, hvordan ordregiveren kan løfte bevisbyrden for udelukkelse efter de frivillige udelukkelsesgrunde, gennemgang af de enkelte dokumentationsformer for teknisk og faglig formåen samt ordregivers undersøgelsespligt.

Hent "Gennemgang af reglerne om dokumentation (pdf)

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opdaterer i øjeblikket den mere praktiske ESPD-vejledning ”ESPD - Dokumentation og e-Certis” fra 2017, da den tog udgangspunkt i ESPD-løsningen fra EU-Kommissionen, der blev udfaset i april 2019.

Sidst opdateret: 03. september 2019