Skip navigation

Nye tærskelværdier for 2020-2021

01. november 2019

Europa-Kommissionen har netop offentliggjort de nye tærskelværdier for 2020-2021. Tærskelværdierne er generelt sat en anelse ned.

Tærskelværdierne er de beløbsgrænser, der afgør, hvilke regler en offentlig kontrakt er omfattet af.

Fastsættelsen af beløbsgrænserne i national valuta sker på grundlag af kursudviklingen i de foregående to år.

De nye tærskelværdier træder i kraft den 1. januar 2020, og de er gældende for 2020 og 2021.

Se tærskelværdierne for 2020-2021