Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Capidea Kapital IV K/S' (gennem CapHold RPG ApS) erhvervelse af enekontrol over Avenida Consult ApS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til en forenklet anmeldelse af Capidea Kapital IV K/S' (gennem CapHold RPG ApS) erhvervelse af enekontrol over Avenida Consult ApS ("Avenida").

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol. Det betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Avenida er en dansk virksomhed, der har aktiviteter inden for levering af freelance it- og businesskonsulenter til løsning af store og små it-projekter og -opgaver i virksomheder og organisationer. Avenida har fast tilknyttede danske freelancekonsulenter, suppleret med et netværk af internationale konsulenter og partnere. Avenida leverer it-konsulenter indenfor en række områder, herunder bl.a. inden for softwareudvikling, sikkerhed (IT-security) og projektledelse. Herudover leverer Avenida rekrutteringsservices til sine kunder.

CapHold RPG ApS er kontrolleret af Capidea Kapital IV K/S, som er en kapitalfond i Capidea, der investerer i mindre og mellemstore virksomheder. Capidea Kapital IV K/S har blandt andet porteføljeselskabet Right People Group ApS, som er et konsulentbureau, der leverer freelance it- og businesskonsulenter til løsning af store og små it-projekter og -opgaver i virksomheder og organisationer. Right People Group ApS er et mellemled mellem kunder og it- og businesskonsulenter og hjælper, ligesom Avenida, virksomheder med at finde konsulenter til opgaver inden for en rækker områder, herunder bl.a. softwareudvikling, business, technology, ERP, CMS & CRM, og finance.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest onsdag den 15. maj kl. 12.00.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Capidea Kapital IV/Avenida Consult

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Katrine Sofie Hansen, tlf. 4171 5315 eller e-mail ksh@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.