Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af AKF Holding A/S’ og Sampensions etablering af et selvstændigt fungerende joint venture

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget udkast til anmeldelse fra AKF Holding A/S (”AKF”) og de fire pensionsvirksomheder Sampension Livsforsikring A/S, Pensionskassen Arkitekter & Designere, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger, Pensionskassen for Teknikum- og Diplomingeniører (”Sampension”) om etablering af et selvstændigt fungerende joint venture.

Oprettelsen af joint venturet udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Joint venturet, AKF Køge Holding K/S, som i dag er indirekte ejet af AKF, skal varetage identificeringen og gennemførelsen af ejendomsudviklingsprojekter samt ejerskabet, driften og udlejningen af ejendommene inden for hoteludlejning, men på sigt også inden for boligudlejning samt erhvervsudlejning (kontor og detail).

AKF er et ejendoms-, udviklings-, og investeringsselskab, der blandt andet ejer, udvikler og driver erhvervs- og boligejendomme i Danmark. AKF’s ejendomsportefølje består af både butik-, hotel-, kontor- og logistiklejemål samt lejeboliger i Danmark, herunder særligt omkring Storkøbenhavn og Nordsjælland.

Sampension er et administrationsfællesskab bestående af Sampension Livsforsikring A/S, Pensionskassen for Arkitekter & Designere, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger og Pensionskassen for Teknikum- og Diplomingeniører, og som administreres af Sampension Administrationsselskab A/S. Sampension er en af landets største pensionsvirksomheder, der blandt andet ejer, udlejer og investerer i fast ejendom. Sampension investerer både i eksisterende ejendomme og udviklingsprojekter i Danmark.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 8. maj 2024 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion AKF/Sampension

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos Fuldmægtig Emma Nedahl Ottesen, tlf. 4171 5111 eller e-mail eno@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.