Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Rhenus Beteiligungen International GmbH's erhvervelse af enekontrol over DKI Logistics A/S og virksomhedens tre danske datterselskaber

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til en forenklet anmeldelse af Rhenus Beteiligungen International GmbH's ("Rhenus") erhvervelse af enekontrol over DKI Logistics A/S og virksomhedens tre danske datterselskaber ("DKI").

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelsen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

DKI er en af de største leverandører inden for tredjepartslogistiskvirksomhed (3PL) i Danmark. DKI er ultimativt kontrolleret af Preben Thomas Borregaard. Virksomheden tilbyder bl.a. lagerhotel, lagerhåndtering og transport i Danmark med speciale inden for skræddersyede, datadrevne og automatiserede totalløsninger. DKI specialiserer sig inden for bestemte sektorer herunder inden for hurtig omsættende forbrugsvarer og medicinal produkter.

Rhenus-koncernen er en global logistikudbyder, som udbyder transport-, varehus-, kontrakt- og portlogistisk. I Danmark udbyder Rhenus-koncernen sø- og lufttransport og -spedition. Rhenus-koncernen har et netværk bestående af industrielle centre i store dele af Europa. Rhenus-koncernen er en del af Rethmann-koncernen, som er en tysk koncern inddelt i tre divisioner. Foruden Rhenus omfatter Rethmann-koncernen også forretningsområder inden for genbrug og affaldshåndtering (Remondis) og genanvendelse af organisk affald og animalske biprodukter (Saria).

Ved transaktionen erhverver Rhenus 100 pct. af aktierne i DKI og opnår således enekontrol over selskabet.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest onsdag den 5. oktober 2022, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Rhenus/DKI

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Sinan Cenk Øzcan, tlf. 4171 5146 eller e-mail cenk@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.