Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Nordic Capitals erhvervelse af RiskPoint Holding A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af transaktionen, hvor Nordic Capital XI L.P (”Nordic Capital”) erhverver fælleskontrol over RiskPoint Holding A/S (”RiskPoint”).

Efter transaktionen vil RiskPoint være underlagt fælleskontrol af Nordic Capital og RP Partner Co, som bliver stiftet i forbindelse med transaktionen og ejes af de eksisterende kapitalejere i Riskpoint.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

RiskPoint driver virksomhed som forsikringsagent, herunder markedsfører, forvalter, og indgår forsikringsaftaler på vegne af forsikringsselskaber. RiskPoint er, som Managing General Underwriter, bemyndiget af forsikringsselskaber til at udvikle egne forsikringsprodukter og foretage risikovurdering af potentielle kunder. RiskPoint tilbyder og administrerer forsikringsprodukter som ansvars-, ejendoms- og rejseforsikring, samt en række nicheprodukter som cyberforsikring. RiskPoint har hovedsæde i Danmark, men er aktiv i flere lande, fx i Sverige og Spanien.

Nordic Capital er en kapitalfond, der investerer i store og mellemstore virksomheder særligt i Europa og Norden. Nordic Capital har kontrollerende ejerandele i en række porteføljeselskaber inden for forskellige områder, herunder inden for finansielle services, teknologi, betalingsløsninger og sundhedssektoren. Nordic Capital har endvidere kontrollerende ejerandele i den svenske forsikringsmægler, Max Matthiessen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest mandag den 1. august, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Nordic Capital/RiskPoint

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig, Elisabeth Simonsen, tlf. 4171 5070 eller e-mail esi@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.