Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Geia Foods erhvervelse af enekontrol over Lauge Food Group

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til en forenklet anmeldelse af Geia Food A/S’ ("Geia Food") erhvervelse af enekontrol over Lauge Food Selection A/S og CamSac-Lauge Seafood A/S ("Lauge Food Group").

Ved transaktionen erhverver Geia Food 100 pct. af aktierne i Lauge Food Group og opnår derved enekontrol over Lauge Food Group.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Lauge Food Groups hovedaktivitet er salg af fødevarer til danske og nordiske detail- og cateringkæder samt industrielle kunder (såkaldte food-service kunder). For så vidt angår engrossalg af fødevarer til detailhandlen (supermarkeder) forhandler Lauge Food Group produkter inden for følgende kategorier: vin og spiritus, basisfødevarer, konserverede fødevarer samt frosne fødevarer.

Geia Food, inklusive datterselskaber, er en fødevareleverandør til detailhandlen (supermarkeder) inden for bl.a.  vin og spiritus, basisfødevarer, konserverede fødevarer samt frosne fødevarer primært i Danmark og i det øvrige Skandinavien. Geia Food er også leverandør af fødevarer til cateringkæder og industrielle kunder (foodservice-kunder). Geia Food erhvervede for nyligt Food Partners World 2022 ApS, inklusive datterselskaber, som er en leverandør til detailhandlen af ikke-alkoholiske drikkevarer og færdigretter inden for frisk frugt og grøntsager samt mælkeprodukter.

Geia Food er ultimativt ejet af og kontrolleret af Triton Smaller Mid-Cap Fund II. Triton Smaller Mid-Cap Fund II er del af Triton, som er en gruppe af uafhængige private equity fonde og selskaber, som investerer i virksomheder i en lang række europæiske lande, herunder Danmark. Triton kontrollerer en lang række porteføljeselskaber, herunder bl.a. All4Labels og IFCO, som leverer produkter og services blandt andet til fødevareindustrien. All4Labels laver labels, etiketter og digital print, herunder gennem det danske datterselskab, Limo Labels A/S. IFCO producerer og sælger såkaldte RPC'er (reusable plastic containers), som er genanvendelige plastikbeholdere, der bruges til transport af friske fødevarer primært af producenter og detailhandlen. For yderligere information om Triton henvises til Tritons hjemmeside: https://www.triton-partners.com/

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest fredag den 18. marts 2022, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:
Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion: Geia Food / Lauge Food Group

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos Carina Hilt Jørgensen, tlf. 41715048, eller e-mail: chj@kfst.dk

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.