Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Team Energie GmbH & Co. KG’s erhvervelse af en 25,1 % ejerandel i og kontrol over GP JOULE Connect GmbH

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget udkast til forenklet anmeldelse af en påtænkt transaktion hvorved Team Energie GmbH & Co. KG’s (”Team Energie”) vil erhverve en kontrollerende 25,1 % ejerandel i GP JOULE Connect GmbH (“GP JOULE Connect”).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Team Energie er en del af Team SE-koncernen, en tysk virksomhed med aktiviteter inden for energihandel, tankstationer, DIY-byggemarkeder, byggematerialer og handel med smøremiddel. Team SE er et datterselskab af det danske andelsselskab DLG a.m.b.a., som ejer 75,5 % af Team SE. DLG-koncernen er bl.a. aktiv indenfor energi. DLG a.m.b.a. og Team SE har i Danmark hver en ejerandel på 20 % i DCC HOLDING DENMARK A/S, som er eneejer af DCC Energi Danmark A/S.

GP Joule Connect er en del af GP JOULE-koncernen, en tysk systemleverandør af integrerede energiløsninger for sol, vind og biomasse energi og en på leverandørniveau partner for elektricitet, varme, hydrogen og elektromobilitet. GP Joule Connect er aktiv indenfor e-mobilitet med fokusområderne infrastruktur til opladning (ingeniørarbejde, indkøb, konstruktion), udvikling og drift af roaming opladningsnetværk, digitale ydelser inden for deling og samkørsel af elbiler, digitale software applikationer og platforme og levering af vedvarende energi.

GP JOULE Connect er for nuværende ejet af GP JOULE Utility GmbH med en ejerandel på 74,8984 % og af Minol Brunata GmbH med en ejerandel på 25,1014 %. Efter fusionen vil Team Energie opnå en ejerandel på 25,1 % i GP JOULE Connect og have fælles kontrol over GP Joule Connect sammen med GP JOULE Utility GmbH og Minol Brunata GmbH.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 2. december 2021, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail: kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion Team Energie/ GP JOULE Connect

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos Peter Mouritzen, (tlf. 4171 5248 eller e-mail pmo@kfst.dk).

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.