Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Blue Equity III K/S' erhvervelse af enekontrol over ETK EMS Group ApS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til en forenklet anmeldelse af Blue Equity III K/S' (”Blue Equity III”) erhvervelse af enekontrol over ETK EMS Group ApS (”ETK”) samt over ETK’s fire datterselskaber.

Fusionen sker ved, at Blue Equity III erhverver anparter i ETK fra selskabets nuværende ejere, hvorefter to af de nuværende ejere reinvesterer i ETK. Blue Equity vil efter fusionen ultimativt eje 60 pct. og dermed erhverve enekontrol over ETK.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelsen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

ETK ejer følgende fire datterselskaber ETK EMS Skanderborg A/S, ETK EMS Frederikssund A/S, ETK EMS Sønderborg A/S og ETK EMS Asia Production Ltd (Thailand). ETK er en EMS-virksomhed, der producerer elektroniske printplader (printed circuit board og printed circuit board assembly) og andre elektroniske komponenter i relation hertil. Printplader er komponenter i blandt andet computere, telekommunikations- og transportprodukter. ETK udvikler og producerer ikke komponenter til egne produkter, men særfremstiller derimod udelukkende efter dets kunders behov. ETK bistår således dets kunder med udvikling og produktion af EMS-løsninger med den dertilhørende planlægning, lagerføring, sourcing og logistikfunktioner samt servicefunktioner i begrænset omfang. ETK har størstedelen af sin omsætning i Danmark, men er også aktiv i Tyskland, Estland, Finland, Hongkong, Ungarn, Litauen, Holland, Polen, Sverige, Thailand, Bulgarien, Storbritannien, Frankrig og USA.

Blue Equity III K/S er en private equity fond, der rådgives af Blue Equity Management A/S. Blue Equitys fonde ejer en række porteføljeselskaber. En fortegnelse over Blue Equitys porteføljeselskaber findes på: www.blue.dk.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 30. september 2021, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail: kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion: Blue Equity III K/S' erhvervelse af enekontrol med ETK EMS Group ApS

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos chefkonsulent, Carina Hilt Jørgensen, tlf. 4171 5048 eller e-mail: chj@kfst.dk

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.