Øvrige nyheder

Almindelig anmeldelse af Alm. Brand A/S' erhvervelse af enekontrol over Codan Forsikring A/S' danske aktiviteter

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 23. august 2021 modtaget et udkast til almindelig anmeldelse af Alm. Brand A/S' ("Alm. Brand") erhvervelse af enekontrol over Codan Forsikring A/S' danske aktiviteter ("Codan DK").

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Alm. Brand er en dansk forsikrings- og pensionsvirksomhed, hvis primære forretningsområder består i at udbyde en bred vifte af forsikringer til privatpersoner og virksomheder samt pensionsordninger og livsforsikringer til virksomheder og deres ansatte samt til privatpersoner i Danmark. Aktiviteterne inden for forsikring har særligt fokus på privatkunder, små og mellemstore erhvervsvirksomheder og landbrug. Pensionsaktiviteterne omfatter livsforsikring, pensionsopsparing og pensionsforsikring med særligt fokus på privatkunder, landmænd samt indehavere af og ansatte i mindre erhvervsvirksomheder.

Codan DK’s aktiviteter består i at udbyde forsikringer til privatpersoner og virksomheder i primært Danmark. Codan DK har særligt fokus på privatkunder og større virksomheder, hvor Codan DK er særligt specialiseret inden for kommercielle industrier, herunder ejendomme, vedvarende energi, transport, byggeri og shipping.

Styrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 23. september 2021 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion Alm. Brand/Codan

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos chefkonsulent Nanna Vejen Snitkjær, tlf. 41 71 52 30 eller e-mail nvh@kfst.dk

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.