Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af NTG Nordic Transport Group A/S’ erhvervelse af LGT Group AB

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af NTG Nordic Transport Group A/S’ (herefter “NTG”) erhvervelse enekontrol over LGT Group AB (herefter “LGT”).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

NTG driver speditionsvirksomhed i Danmark og en række andre lande. Virksomheden drives i en række driftsselskaber og fragter gods i alle størrelser. Under NTG’s aktiviteter hører godstransport (freight forwarding) på vej i Europa (det europæiske kontinent og UK), hvoraf langt størstedelen er tværnational, logistikaktivitet (lagerhåndtering, ind- og udlevering af gods) samt sø- og luftfragt.

LGT driver vognmands- og speditionsvirksomhed gennem en række driftsselskaber. LGT udfører godstransport på vej med fokus på møbeltransport samt logistikaktivitet. LGT udfører sin aktivitet i Europa med fokus på de nordiske lande.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 17. august 2021, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion NTG Nordic Transport Group A/S/ LGT Group AB

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Kristian Thaulov, tlf. 4171 5113 eller e-mail kth@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.