Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Togu ApS, Crean Capital III ApS og MST Finance & Consult ApS’ erhvervelse af Bella Center samt driften af AC Hotel Bella Sky, Copenhagen Marriott Hotel og Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget udkast til anmeldelse af Togu ApS, Crean Capital III ApS og MST Finance & Consult ApS’ erhvervelse af fælleskontrol over BCHG Holding A/S, som bl.a. ejer Bella Center og driver AC Hotel Bella Sky, Copenhagen Marriott Hotel og Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Fusionen er anmeldt forenklet, men Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har endnu ikke tage stilling til, hvorvidt fusionen opfylder betingelserne herfor.

BCHG Holding ejer 100 pct. af ejerandelene i BC Hospitality Group A/S, som driver Bella Center, AC Hotel Bella Sky, Copenhagen Marriott Hotel og Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers. Herudover ejer BCHG Holding 100 pct. af ejerandelene i ejendomsselskabet BCHG Properties A/S, som ejer, driver og udvikler selve Bella Center-ejendommen, som på intern basis udlejes til BC Hospitality Group A/S. BCHG Holding har ikke ejerandele i øvrige virksomheder.

Togu ApS har udover en række ejendomsinvesteringer ejerinteresser i virksomheder med aktiviteter inden for (i) totalleverancer til erhvervslivet inden for kontorartikler, elektronik, kontormøbler, lagerudstyr, husholdning og forfriskninger, (ii) restaurationsdrift, (iii) farmaceutisk produktion, (vii) salg af cloudløsninger, (viii) software til brug for print via mobile enheder, (x) logistik- og transportydelser, (xi) design, produktion og salg af tøj og tilbehør og (xii) udvikling og salg af kommunikationsudstyr. Togu ApS har herudover del i kontrollen over DSV Miljø-koncernen, der har aktiviteter inden for affaldshåndtering, transport og logistik til byggesektoren samt salg af råvarer (navnlig sand og grus) til byggesektoren samt spildevandsbehandling.

Crean Capital III ApS har udover en række ejendomsinvesteringer ejerinteresser i virksomheder inden for (i) logistik- og transportydelser og (ii) design, produktion og salg af tøj og tilbehør.

MST Finance & Consult ApS har udover en række ejendomsinvesteringer ejerinteresser i virksomheder inden for (i) totalleverancer til erhvervslivet inden for kontorartikler, elektronik, kontormøbler, lagerudstyr, husholdning og forfriskninger, (ii) restaurationsdrift, (iii) farmaceutisk produktion, (vii) salg af cloudløsninger (viii) software til brug for print via mobile enheder, (x) logistik- og transportydelser, (xi) design, produktion og salg af tøj og tilbehør og (xii) udvikling og salg af kommunikationsudstyr.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 10. juni 2021, kl. 12.00.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: kfst@kfst.dk
Mrk.: Fusion: BCHG Holding

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos specialkonsulent Maria Rossmann, (tlf.: 41715207, mar@kfst.dk).

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.