Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Francisco Partners’ erhvervelse af enekontrol over CDK Global Holdings (UK) Limited og CDK Global (Thailand) Limited

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til forenklet anmeldelse af Francisco Partners’ erhvervelse af enekontrol over CDK Global Holdings (UK) Limited (eksklusiv selskaberne CDK Global (India) Private Limited, CDK Global (Canada) Limited samt PFW Systems Corporation) og CDK Global (Thailand) Limited (”CDK”).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Ved den anmeldte fusions gennemførelse erhverver Francisco Partners, gennem datterselskabet Concorde Bidco ltd., ved en aktieoverdragelse 100 pct. af aktierne i CDK.

Francisco Partners, der har hovedkvarter i San Francisco, Californien, USA, er en private equity fond, der fokuserer på investeringer i teknologi og teknologibaserede virksomheder.

CDK er en global udbyder af IT-løsninger til motorkøretøjsbranchen og tilstødende brancher.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 10. februar 2021, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion FP/CDK

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Charlotte Brandt, tlf. 4171 5067 eller e-mail char@kfst.dk

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.