Øvrige nyheder

Almindelig anmeldelse af Orifarm Generics Holding A/S' overtagelse af rettighederne til en række lægemidler og to fabrikker fra Takeda Pharmaceuticals International AG

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 20. maj 2020 modtaget et udkast til anmeldelse af Orifarm Generics Holding A/S' overtagelse af rettighederne til en række lægemidler, en række kosttilskudspræparater og to fabrikker fra Takeda Pharmaceuticals International AG.

Den påtænkte transaktion indebærer, at Orifarm Group A/S ("Orifarm"), gennem Orifarm Generics Holding A/S, erhverver rettighederne til en række lægemidler, kosttilskudspræparater og naturmedicinske præparater fra Takeda Pharmaceutical International AG ("Takeda"). Herudover erhverver Orifarm også to fabrikker i henholdsvis Łyszkowice i Polen og i Hobro.

Transaktionen udgør efter parternes opfattelse en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvorefter fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Orifarm Generics Holding A/S er 100% ejet og kontrolleret af Orifarm, som er en privatejet dansk virksomhed med cirka 1.200 ansatte. Orifarm er overordnet inddelt i to grene: Orifarm Parallel Import og Orifarm Generics. Orifarm Parallel Import importerer lægemidler fra de øvrige EU-medlemslande, som de herefter videresælger. Orifarm Generics producerer og sælger generiske lægemidler i Norden. På det danske marked markedsfører Orifarm både receptpligtig medicin, håndskøbsmedicin samt i mindre grad kosttilskudspræparater.

Takeda, som har hovedsæde i Zürich, er ejet af Takeda Pharmaceutical Company Limited, som er en japansk, biofarmaceutisk virksomhed. På det danske marked markedsfører Takeda receptpligtig medicin, håndkøbsmedicin samt naturmedicin og kosttilskudspræparater.

Ved transaktionen erhverver Orifarm rettighederne til en større række lægemidler og en mindre række kosttilskudspræparater og naturlægemidler. Disse består nærmere af rettigheder til relevante kontrakter, udvikling, produktion, distribution og salg af de berørte præparater. Ved transaktionen overdrages også alle relevante intellektuelle ejendomsrettigheder og markedsføringstilladelser. Orifarm overtager ligeledes en række medarbejdere.

Præparaterne, som Orifarm erhverver rettighederne til, er af forskelligartet karakter for så vidt angår anvendelsesområde og aktive kemiske substanser. Kendetegnet for mange af produkterne er dog, at de er af ældre dato. Eksempelvis overtager Orifarm en række ældre DAK-produkter. Orifarm overtager endvidere dele af produktserien Apovit, som består af kosttilskudspræparater. Af tabellen nedenfor fremgår en komplet oversigt over de lægemidler, som Orifarm overtager fra Takeda ved transaktionen.

Styrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 9. september 2020 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Orifarm/Takeda

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Amalie Cruz Geiger, tlf. 4171 5071 eller e-mail acg@kfst.dk eller specialkonsulent Stine Sigsgaard Nielsen, tlf. 4171 5262 eller e-mail ssn@kfst.dk.

Tabel: Lægemidler i transaktionen

ATC3-gruppe

 

Lægemiddel, produktnavn

 

ATC3-gruppe

 

Lægemiddel, produktnavn

 

ATC3-gruppe

 

Lægemiddel, produktnavn

 

ATC3-gruppe

 

Lægemiddel, produktnavn

 

A02A

Alminox "DAK"

H03A

Levaxin

N02A

Dolol + Dolol Retard UNO

P01A

Metronidazol DAK

A02A

Magnesia "DAK"

J01A

Tetracyklin "DAK"

N02B

Kodamid " DAK"

R01A

Xymelin

A12A

Calcichew D3 Forte

J01X

Nitrofurantoin DAK

N02B

Magnyl Svage

R01A

Zymelin

B01A

Hjertemagnyl

M01A

Actavis

N02B

Magnyl DAK

R02A

Hexokain sugetablet

B01A

Marevan, tabl, 2,5mg

M01A

Ibumetin

N02B

Pamol

R05C

Bromhexin "DAK"

C01A

Digoxin "DAK"

M03B

Klorzoxazon "DAK"

N03A

Karbamazepin "DAK"

R05C

Granon

C01D

Nitroglycerin "DAK"

M04A

Allopurinol "DAK"

N05B

Diazepam "DAK"

R05D

Dexofan

C03C

Furix

N02A

Doltard

N05B

Klopoxid "Takeda"

R05D

 

Kodein DAK, tabl

C03D

Spirix

N02A

Kodimagnyl

N05C

Nitrazepam "DAK"

R05D

Kodein Stærk DAK, oral sol.

C07A

Propranolol "DAK"

N02A

Kodipar

N06A

Amitriptylin "DAK"

R05D

Noskapin

H02A

Hydrokortison

N02A

Morfin DAK

N06A

Imipramin "DAK"

R05F

Pectyl strong cough drops

H02A

Prednisolon "DAK"

N02A

Morfin

N07B

Metadon DAK

 

 

 

 

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.