Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Blue Equity II K/S og Alssund Holding ApS’ erhvervelse af fælleskontrol over DTK Group ApS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til en forenklet anmeldelse af Blue Equity II K/S og Alssund Holding ApS’ erhvervelse af fælleskontrol over DTK Group ApS.

Transaktionen vil indebære, at Blue Equity II K/S og Alssund Holding ApS efter fusionen gennem deres ejerskab af hver 40 pct. af anparterne i DTK BE Holding ApS og en ejeraftale opnår fælleskontrol med DTK Group ApS. De resterende 20 pct. af anparterne i DTK BE Holding ApS vil efter transaktionen være ejet af selskabets grundlæggere og nuværende ejere gennem selskabet Susanne og Peter Provstgaard Holding ApS.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelsen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

DTK Group ApS udbyder transport-, lager- og logistikydelser. Inden for transport udbyder DTK Group ApS freight forwarding (herunder ”Less tran Truckload” (LTL) og ”Full Truckload” (FTL) transport) samt temperaturkontrollerede transporter af levnedsmidler. DTK Group ApS udbyder transport i Europa.

Blue Equity II K/S er en private equity fond, der er ejet af institutionelle investorer og rådgives af Blue Equity Management A/S. Blue Equitys fonde ejer en række porteføljeselskaber. En fortegnelse over Blue Equitys porteføljeselskaber findes på: www.blue.dk.

Alssund Holding ApS er holdingselskab for DTK Group ApS’ nuværende CEO, Steen Sørensen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest fredag den 4. september 2020, kl. 12.00.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion - Blue Equity II/Alsund/DTK Group

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos chefkonsulent, Carina Hilt Jørgensen, tlf. 4171 5048 eller e-mail: chj@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.