Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Ejner Hessel A/S’ erhvervelse af enekontrol over aktiver, aktiviteter og rettigheder vedrørende Via Biler A/S’ afdelinger i Kastrup, Valby og Brøndby

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af Ejner Hessel A/S’ erhvervelse af enekontrol over aktiver, aktiviteter og rettigheder vedrørende de af Via Biler A/S’ afdelinger i Kastrup, Valby og Brøndby, der beskæftiger sig med salg af bilmærkerne Renault, Dacia og Ford.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Ejner Hessel A/S beskæftiger sig primært med detailsalg af nye personbiler og erhvervskøretøjer i form af varebiler og lette kommercielle køretøjer samt lastbiler og trucks i Danmark. Ejner Hessel A/S er autoriseret forhandler af nye biler af mærkerne: Mercedes-Benz, Renault og Dacia. Ejner Hessel A/S har derudover aktiviteter inden for detailsalg og grossistsalg af brugte personbiler og lette kommercielle køretøjer af alle mærker. Ejner Hessel A/S sælger brugte personbiler og brugte varevogne gennem sine forskellige udsalgssteder. Brugte Mercedes-Benz personbiler sælges dog primært gennem datterselskabet Starmark I/S. Ejner Hessel A/S har endvidere aktiviteter inden for reparation og service af motorkøretøjer.  Ejner Hessel A/S udfører primært reparation og service af de mærker, som de er autoriseret forhandler af.

Via Biler A/S’ tre afdelinger, der er omfattet af transaktionen, er beliggende i Kastrup, Valby og Brøndby og har aktiviteter inden for salg af nye personbiler og erhvervskøretøjer i form af varebiler og lette kommercielle køretøjer i Danmark. De tre afdelinger forhandler nye biler af mærkerne: Renault, Dacia og Ford. Derudover er de tre afdelinger aktive inden for reparation og service af motorkøretøjer samt inden for detailsalg og grossistsalg af brugte personbiler og lette kommercielle køretøjer inden for alle mærker.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 21. december 2020 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion Ejner Hessel/VIA

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Louise Kirstine Nørby Mathiesen, tlf. 4171 5167 eller e-mail lkm@kfst.dk

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.