Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af fusion mellem Den Jyske Sparekasse A/S og Vestjysk Bank A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til forenklet anmeldelse af en fusion mellem Den Jyske Sparekasse A/S og Vestjysk Bank A/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Den Jyske Sparekasse er et sparekasseaktieselskab, der driver virksomhed som pengeinstitut i henhold til lov om finansiel virksomhed. Den Jyske Sparekasse er primært aktiv inden for detailbankmarkedet og det finansielle bankmarked. Den Jyske Sparekasse formidler endvidere produkter og tjenesteydelser på vegne af en række samarbejdspartnere inden for realkredit, investering, pension og forsikringer. Den Jyske Sparekasse har 20 afdelinger primært i Syd-, Midt- og Nordjylland.

Vestjysk Bank er et aktieselskab, der driver virksomhed som pengeinstitut i henhold til lov om finansiel virksomhed. Vestjysk Bank er primært aktiv inden for detailbankmarkedet og det finansielle bankmarked. Vestjysk Bank formidler produkter og tjenesteydelser på vegne af en række samarbejdspartnere inden for realkredit, investering, pension og forsikringer. Vestjysk Bank har 15 afdelinger primært i Midt- og Vestjylland.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 7. december 2020 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion Den Jyske Sparekasse/Vestysk Bank

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos specialkonsulent Stine Sigsgaard, tlf. 41715262 eller e-mail ssn@kfst.dk

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.