Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Blue Equitys erhvervelse af enekontrol over Junget A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af Blue Equity II K/S’ erhvervelse af enekontrol over Junget A/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Junget A/S udbyder totalleverancer af maskiner til bearbejdning af træ, aluminium og plast. Som forhandler for en række maskinproducenter leverer Junget A/S stort set alle typer af bearbejdningsmaskiner herunder kehlere, afkortersave, CNC-maskiner, rundsave, kap- og geringssave, boremaskiner, kopifræsere og hjørnesamlingsmaskiner. Som en del af sine totalleverancer leverer Junget A/S også service til maskinerne herunder slibeservice. Derudover sælger Junget A/S skærende værktøj til træ-, aluminium, plast- og metalindustrien. Junget A/S' værktøjsassortiment omfatter stort set alle skærende værktøjstyper fra savklinger, bor og fræsere til profilværktøjer. Junget A/S' egen produktion af værktøj gør det også muligt at løse kundespecifikke værktøjsløsninger. En nærmere beskrivelse af de maskiner, værktøj og services, som Junget A/S tilbyder, findes på: www.junget.com.

Blue Equity II K/S er en private equity fond, der er ejet af institutionelle investorer og rådgives af Blue Equity Management A/S. Blue Equitys fonde ejer en række porteføljeselskaber. En fortegnelse over Blue Equitys porteføljeselskaber findes på: www.blue.dk. Ingen af Blue Equitys porteføljeselskaber er ifølge parterne aktive på det samme eller beslægtede markeder til det marked, som Junget A/S er aktiv på.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 28. oktober 2020 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Blue Equity/Junget

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos Jakob Knudsen, tlf. 4171 5229 eller e-mail jkn@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.