Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Algeco Holdings B.V.’s erhvervelse af enekontrol over TS Nordics Holding AB

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget en forenklet anmeldelse af Algeco Holding B.V.’s erhvervelse af enekontrol over TS Nordics Holding AB. Algeco Holdings B.V. erhverver ved transaktionen enekontrol over TS Nordics Holding AB gennem et datterselskab, Algeco AB.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Fusionen er anmeldt forenklet. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

TS Nordics Holding AB er et svensk selskab, der sælger og udlejer midlertidige bygninger opført af moduler til den private og offentlige sektor i Norden. TS Nordics Holding AB ejes ultimativt af Procuritas Investors VI, en nordisk kapitalfond. TS Nordics Holding AB er i Danmark aktiv gennem selskaberne Temporary Space Nordics ApS og Temporary Space Nordics Pavilions A/S. T

Algeco Holdings B.V. er et nederlandsk selskab, der ligeledes sælger og udlejer midlertidige bygninger opført af moduler til den private og offentlig sektor. Algeco har haft meget begrænsede aktiviteter i Danmark.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest fredag den 9. oktober 2020 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk 

Mrk.: Fusion Algeco Holdings/TS Nordics Holding

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Charlotte Brandt, tlf. 4171 5067 eller e-mail char@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.