Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af IK Investment Partners erhvervelse af enekontrol med TopCap FlexoPrint ApS og CapHold FlexoPrint ApS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til en forenklet anmeldelse af IK Investment Partners’ (”IK-gruppen”) indirekte erhvervelse af enekontrol med TopCap FlexoPrint ApS (”TopCap”) og CapHold FlexoPrint ApS (”FlexoPrint”) ("FlexoPrint gruppen").

Transaktionen vil ske ved, at IK-gruppen gennem et porteføljeselskab, Optimum Group B.V. (”Optimum-gruppen)”, erhverver enekontrol med TopCap og FlexoPrint. Det foregår ved, at Optimum-gruppen overtager 100 pct. af aktiekapitalen i TopCap fra selskabets nuværende ejere, samt overtager alle de resterende aktier, som TopCap p.t. ikke ejer i FlexoPrint, fra ejerne af de øvrige aktier i FlexoPrint.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

FlexoPrint ejes af fire selskaber, bl.a. TopCap. FlexoPrint gruppen er primært aktiv på markedet for produktion og salg af forskellige typer af etiketter og i et mindre omfang inden for tryk af billetter og tynde kartonprodukter samt produktion og salg af fleksible folier. FlexoPrint er hovedsageligt aktiv i Danmark, men leverer også etiketter til de øvrige skandinaviske lande og har to datterselskaber i Tyskland. FlexoPrints kunder består primært af producenter af føde- og drikkevarer, større detailkæder samt forhandlere af etiketter.

IK Investment Partners er en private equity fond, der primært investerer i små- og mellemstore virksomheder på tværs af Nordeuropa, herunder Benelux, Tyskland, Østrig, Schweiz, Frankrig, Norden og England. IK gruppens porteføljeselskab, Optimum-gruppen, er aktiv på markedet for produktion og salg af forskellige typer af etiketter og på markedet for produktion og salg af fleksible emballage produkter. Optimum-gruppen er ikke lokalt til stede i Danmark og havde et mindre salg til danske kunder i 2019. 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest onsdag den 17. juni 2020, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: IK Investment Partners erhvervelse af FlexoPrint-gruppen.

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig, Cathrine Koch Olsen, tlf. 4171 5037, e-mail: col@kfst.dk eller chefkonsulent Carina Hilt Jørgensen, tlf. 4171 5048, e-mail: chj@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.