Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Blue Equity II K/S og Isobel Capital ApS’ erhvervelse af fælleskontrol over Inspari A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til en forenklet anmeldelse af Blue Equity II K/S og Isobel Capital ApS’ erhvervelse af fælleskontrol over Inspari A/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Blue Equity II K/S har - gennem datterselskabet Blue Equity Holding IX ApS - indgået betinget aktieoverdragelsesaftale om køb af 100 pct. af aktierne i Inspari. Derudover har Blue Equity II K/S - gennem datterselskabet Blue Equity Finans IX ApS - indgået en ejeraftale med Isobel Capital ApS vedrørende Blue Equity Holding IX ApS, ifølge hvilken Blue Equity II K/S og Isobel Capital ApS opnår fælleskontrol over Inspari A/S.

Inspari A/S er aktiv inden for IT-services og salg og implementering af software produceret af tredjeparter. Inspari A/S udbyder bl.a. business intelligence ydelser i Danmark og Europa. Business intelligence systemer indsamler data fra forskellige kilder (herunder operationelle systemer), analyserer den indsamlede data og præsenterer dette i et overskueligt format med det formål at hjælpe virksomheden med at træffe beslutninger.

Blue Equity II K/S er en private equity fond, der er ejet af institutionelle investorer og rådgives af Blue Equity Management A/S. Blue Equitys fonde ejer en række porteføljeselskaber. En fortegnelse over Blue Equitys porteføljeselskaber findes på: www.blue.dk.

Blue Equity II K/S ejer 49 pct. af Delegate A/S, som er aktiv inden for IT-services og salg og implementering af software produceret af tredjeparter. Delegate udbyder bl.a. IT-konsulentydelser i forbindelse med forskellige operationelle systemer, som hjælper virksomheder med at løse bestemte arbejdsopgaver, eksempelvis kundestyringssystemer (CRM), sagsstyringssystemer og kvalitetssikringssystemer.

Isobel Capital ApS er et holdingselskab ejet af Jens-Jacob Thuun Aarup.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 2. april 2020 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion - Blue Equity II/Isobel Capital/Inspari

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos specialkonsulent Stine Sigsgaard Nielsen, tlf. 4171 5262 eller e-mail ssn@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.