Øvrige nyheder

Almindelig anmeldelse af Norlys’ overtagelse af Nord Energi Fibernets indholdskunder

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 3. marts 2020 modtaget et udkast til anmeldelse af Norlys’ overtagelse af Nord Energi Fibernets indholdskunder.

Den planlagte transaktion indebærer, at Eniig Fiber A/S køber de ca. 35.000 kontrakter på indholdstjenester med slutkunder, som Nord Energi Fibernet A/S ejer i dag; det vil sige kunder, der i dag modtager bredbånd, tv-produkter og/eller fastnettelefoni fra Nord Energi Fibernet A/S. Alle Nord Energi Fibernet A/S' slutkunder overdrages derfor til Eniig Fiber A/S. Samtidig bringes den eksisterende serviceaftale mellem Eniig Fiber A/S og Nord Energi Fibernet A/S til ophør, efter hvilken Eniig Fiber A/S i dag servicerer alle Nord Energi Fibernet A/S' slutkunder, herunder eksempelvis kundeservice, oprettelse af nye kunder mv. Eniig Fiber A/S vil, såfremt transaktionen godkendes af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, fortsætte med at levere indholdstjenester til slutkunderne via Nord Energi Fibernet A/S' fibernet. Foruden Nord Energi Fibernet A/S' indholdstjenestekunder overtager Eniig Fiber A/S også Nord Energi Fibernet A/S' kundetjenesteudstyr, herunder udstyr placeret hos kunderne.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Eniig Fiber A/S (herefter "Eniig Fiber") er en del af Norlys a.m.b.a. (herefter "Norlys"), som er dannet ved fusionen mellem SE a.m.b.a. (herefter "SE") og Eniig a.m.b.a. (herefter "Eniig"). Norlys er et andelsselskab med mere end 700.000 andelshavere i store dele af Jylland. Norlys' aktiviteter består i televirksomhed, forsyningsvirksomhed (el-net virksomhed) og energirelateret virksomhed (strøm, gas, energirådgivning mv.). Eniig Fiber udøver aktiviteter inden for televirksomhed i form af detailsalg af bredbåndsforbindelser og tv, som Eniig Fiber primært distribuerer gennem sin egen fiberinfrastruktur.

Udover gennem Eniig Fiber, udøver Norlys televirksomhed gennem Stofa A/S (herefter ”Stofa”) i form af detailsalg af bredbåndsforbindelser og tv, som Stofa primært distribuerer gennem Norlys’ kabel- og fiberinfrastruktur. Norlys ejer også Boxer TV A/S, der udbyder digitalt tv distribueret via det landsdækkende, jordbaserede tv-sendenet (DTT-nettet) samt detailsalg af bredbåndsforbindelser.

Eniig Fiber ejer desuden en del af aktierne i Waoo A/S (herefter "Waoo"), der markedsfører bredbånd, TV, telefoni og mobil på vegne af dets ejere, ligesom Waoo på vegne af dets ejere indkøber tv-indhold, som ejerne videresælger til deres tv-kunder.

Nord Energi Fibernet er ejet af Nord Energi a.m.b.a. (herefter "Nord Energi"). Koncernen er opdelt i et netselskab (Nord Energi Net A/S), et fibernetselskab (Nord Energi Fibernet A/S) samt et entreprenørselskab (Nord Energi Teknik A/S). Nord Energi Fibernet A/S ejer fibernettet i det meste af Vendsyssel, herunder Nord Energis elforsyningsområde samt i Sæby, Frederikshavn og Læsø. Nord Energi Fibernet A/S har besluttet at åbne sit fibernet for eksterne udbydere af bredbånd, telefoni og tv, hvilket betyder, at der fra første halvår 2020 også vil være eksterne udbydere af disse produkter på Nord Energi Fibernet A/S' fibernet.

Nord Energi Fibernet ejer desuden en del af aktierne i Waoo.

Styrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest fredag den 20. marts 2020 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Norlys/NE

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Louise Kirstine Nørby Mathiesen, tlf. 4171 5167 eller e-mail: lkm@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.