Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af NRGi Rådgivning Holding A/S’ erhvervelse af 100 pct. af aktierne i Frandsen El A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget anmeldelse af NRGi Rådgivning Holding A/S’ erhvervelse af 100 pct. af aktierne i Frandsen El A/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Fusionen er anmeldt forenklet. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

NRGi Rådgivning Holding A/S er ejet af andelsselskabet NRGi a.m.b.a. med 215.000 andelshavere. NRGi-koncernen er opdelt i seks hovedforretningsområder bestående af (i) salg og markedsføring af elektricitet, (ii) drift og udbygning af el- og varmeinfrastruktur, (iii) vedvarende energiprojekter, (iv) bygherrerådgivning, (v) energioptimering, energistyring, energimærkningsordninger, tilstandsrapporter etc., og (vi) stærk- og svagstrømsinstallationer. NRGi Rådgivning Holding A/S opererer inden for (iv), (v) og (vi), og ejer EL:CON, som har aktiviteter inden for elinstallation, bygningsautomatik, energioptimering, løsninger til vedvarende energi, sikring, indeklima, automation, termografering, forsyningsanlæg, vejbelysning og trafiksignaler. 

Frandsen El A/S driver virksomhed med alle former for stærk- og svagstrømsinstallationer og har således aktiviteter inden for elinstallationsområdet, herunder området for brand- og tyverisikring og automation. Herudover er Frandsen EL A/S via underentreprenører aktiv inden for bl.a. bygningsautomatik og indeklima. Frandsen EL A/S tilbyder disse produkter via hovedkontoret i Glostrup og ellers via deres underafdelinger Herlev Elektrikeren, Robotek El & Teknik, samt Birkerød El.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 28. januar 2020, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion NRGi/Frandsen

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos Henrik Bjarke Knudsen, tlf. 4171 5096 eller e-mail: hbk@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.