Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Polaris Private Equity IV K/S’ erhvervelse af enekontrol over Link Logistics Holding A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af Polaris Private Equity IV K/S’ erhvervelse af enekontrol over Link Logistics Holding A/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Link Logistics Holding A/S ejer 100 pct. af aktierne i Link Logistics A/S. Link Logistics A/S udbyder transport og logistik ydelser, som kan inddeles i følgende: kurér forsendelser (nationalt og internationalt), transport af lægemidler, lagerdrift, godstransport og særlige transportopgaver, eksempelvis transport af farligt gods (ADR), oversize gods og SLV sikkerhedsgodkendt kørsel.

Polaris Private Equity IV K/S er en private equity fond, der er ejet af institutionelle investorer og rådgives af Polaris Management A/S. Polaris’ fonde ejer en række porteføljeselskaber. En fortegnelse over Polaris’ porteføljeselskaber findes på: www.polarisequity.dk.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 16. december 2019 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion – Polaris IV/Link Logistics

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Trine Kærslund Bundsgaard, tlf. 4171 5312 eller e-mail tkb@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.