Øvrige nyheder

Almindelig anmeldelse af Santander Consumer Bank AB erhvervelse af 100 pct. af aktierne i Forso Nordic AB

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 11. november 2019 modtaget et udkast til anmeldelse af Santander Consumer Bank AB’s (”SCB”) erhvervelse af 100 pct. af aktierne i Forso Nordic AB (”Forso”).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Forso ejes ultimativt af Ford Motor Company. SCB er en del af Santander Group, som ultimativt er ejet af Banco Santander, S.A.

Forso er aktiv inden for finansiering af biler i forbindelse med detail- og erhvervskunders køb eller leasing af Ford-køretøjer samt andre relaterede services til Ford-biler for både slutforbrugere og Ford-forhandlere i Danmark, Finland, Norge og Sverige.

SCB er, som en del af Santander Group, aktive inden for full-service detailbankforretning, kapitalforvaltning, corporate og investment banking, forsikring m.m. og udbyder finansiering af biler gennem deres full-service detailbankforretning og afdeling for forbrugerfinansiering.

Styrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 11. december 2019 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Forso

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Kim Svendsen, tlf. 4171 5157 eller e-mail ksv@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.