Øvrige nyheder

Almindelig anmeldelse af Mastercard/Europay U.K. Limited's erhvervelse af enekontrol over Nets A/S' konto-til-konto centrale infrastrukturtjenester samt digitale regningsbetalinger

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 18. november 2019 modtaget et udkast til anmeldelse af en transaktion, hvorefter Mastercard Incorporated ("Mastercard") gennem dets fuldt ejede datterselskab, Mastercard/Europay U.K. Limited, erhverver 100% af aktiekapitalen i en række nystiftede selskaber, som ejer Nets A/S' konto-til-konto centrale infrastrukturtjenester samt digitale regningsbetalinger.

Transaktionen indebærer, at Mastercard gennem dets datterselskab, Mastercard/Europay U.K. Limited, erhverver 100 pct. af aktierne og tilhørende stemmerettigheder i tre nystiftede selskaber, Centurion DK A/S, Centurion NO AS og Centurion NNI AS, hvortil Nets A/S forinden har overført sine konto-til-konto centrale infrastrukturtjenester samt digitale regningsbetalinger.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Mastercard, som er noteret på New York Stock Exchange, er et teknologiselskab, der opererer i den globale betalingsindustri. Mastercard's største aktiviteter er ejerskab og drift af brandede fireparts betalingskortsystemer (især under Mastercard- og Maestro-mærkerne) samt levering af "switching"-tjenester (transmission af tilladelser, godkendelse og afviklingsinstruktioner) i forbindelse med nationale og internationale korttransaktioner under sådanne betalingskortsystemer i Danmark og øvrige lande, sammen med levering af relaterede produkter og tjenester. Mastercards globalt integrerede behandlingsnetværk forbinder mere end 23.000 licenserede kunder i over 210 lande og overfører betalingsoplysninger, samtidig med at transaktionssikkerheden er understøttet. Mastercard udsteder ikke betalingskort eller erhverver betalingstransaktioner. Disse aktiviteter udføres af Mastercard licenserede kunder.

Ud over dets betalingskortrelaterede aktiviteter, er Mastercard aktiv inden for alternative betalingsløsninger gennem dets New Payment Platform ("NPP") division. Denne division inkluderer Vocalink Holdings Limited, som fokuserer på centrale infrastrukturtjenester til betalingsordninger. I United Kingdom (UK) leverer VocaLink både ATM centrale infrastrukturtjenester (til det engelske ATM system LINK) og konto-til-konto centrale infrastrukturtjenester (til FPS og Bacs).  VocaLink har designet, bygget og opererer betalingsinfrastrukturen for visse UK interbank betalingsordninger. Mastercard har i øjeblikket kontrakter vedrørende levering af sådanne tjenester i visse lande i Europa samt uden for Europa. Mastercard har for nylig vundet udbuddet i Danmark om levering af infrastrukturtjenester til P27 Nordic Payments Platform.

Centurion er i øjeblikket en forretningsenhed inden for Nets A/S ("Nets"). Den fungerer som en global betalingsvirksomhed, der leverer betalingstjenester og teknologiløsninger, især i Norden, samt inden for det fælles Euro-betalingsområde ("SEPA"). Dets aktiviteter fokuserer på to forskellige områder:

 • konto-til-konto centrale infrastrukturtjenester til realtids- og batchclearing. Clearingtjenesterne tilbydes globalt enten som en administreret løsning, der inkluderer en softwarelicens til et clearingsystem såvel som forretnings- og IT-servicestyring, eller som en softwareløsning, der kun inkluderer softwaren til clearingsystemet.
 • en række konto-til-konto regningsbetalingstjenester og accessoriske tjenester i Danmark og Norge, der involverer tilbagevendende betalinger og kreditoverførsel af midler direkte fra betalers konto til betalingsmodtagers konto. Disse tjenester inkluderer følgende:
  • Betalingsservice, en løsning med fakturabetaling og direkte debitering, der er designet til tilbagevendende betalinger fra forbrugerdebitorer,
  • Leverandørservice, en løsning med direkte debitering beregnet til tilbagevendende betalinger fra forretningsdebitorer,
  • Overførselsservice, en accessorisk teknisk tjeneste, der består af en elektronisk lønningsliste og ydelser til ansatte,
  • Informationsservice, en accessorisk teknisk tjeneste, der består i at give oplysninger om overførsel af beløb til pensionskasser, forsikringsselskaber, skat osv. og
  • SEPA DD Services, en behandlingstjeneste for en direkte debiteringsløsning for eurobetalinger, der drives for en lang række danske banker.

Styrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 11. december 2019 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion - Mastercard/Nets A/S’ konto-til-konto centrale infrastrukturtjenester samt digitale regningsbetalinger

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos specialkonsulent Carina Hilt Jørgensen, e-mail: chj@kfst.dk eller tlf. nr.: 4171 5048 og specialkonsulent Mai Enø Andersen, e-mail: mea@kfst.dk eller tlf. nr.: 4171 5194.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.