Øvrige nyheder

Almindelig anmeldelse af STARK Danmark A/S’ erhvervelse af enekontrol over dele af SJAKK A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 25. november 2019 modtaget et udkast til anmeldelse af STARK Danmark A/S’ erhvervelse af enekontrol over dele af SJAKK A/S.

Ved den anmeldte transaktions gennemførelse erhverver STARK Danmark A/S ved en aktiv-overdragelse og en tilknyttet lejeaftale SJAKK A/S’ byggemarkeder i Give og Hedensted samt SJAKK A/S’ samlede varelager og anlægsaktiver. Desuden overdrages SJAKK A/S’ kundekartotek, knowhow, medarbejderskab samt oplysninger om ordrebeholdning til STARK Danmark A/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

STARK Danmark A/S driver virksomhed med salg af trælast- og byggemarkedsprodukter til hovedsageligt professionelle, men også i mindre omfang til private kunder i Danmark. STARK Danmark A/S har 66 byggemarkeder i Danmark samt en online-handelsplatform. Desuden har STARK Danmark A/S’ moderselskab, STARK Group A/S, tilsvarende aktiviteter i en række øvrige nordiske lande samt i Tyskland.

SJAKK A/S driver tilsvarende virksomhed med salg af trælast- og byggemarkedsprodukter til professionelle og private kunder, fra virksomhedens fire fysiske trælaster beliggende i Hedensted, Give, Egtved, og Ejstrupholm. Ved fusionen overtager STARK Danmark A/S imidlertid alene lejeretten til SJAKK A/S’ fysiske trælaster i Hedensted og Give.

Efter parternes opfattelse giver den anmeldte fusion anledning til horisontalt overlappende aktiviteter på et dansk marked for salg af byggematerialer til professionelle henholdsvis private kunder.

Styrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest mandag den 9. december 2019 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion STARK/SJAKK

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos Nanna Snitkjær, tlf. 4171 5230 eller e-mail nvh@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.