Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Bravida Danmark A/S’ erhvervelse af enekontrol over ICS Industrial Cooling Systems A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af transaktionen mellem Bravida Danmark A/S (”Bravida”) og ICS Industrial Cooling Systems A/S (”ICS”). Ved transaktionen erhverver Bravida samtlige kapitalandele i ICS, og opnår derved enekontrol over ICS.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

ICS er en installations- og servicevirksomhed, som via egen design- og ingeniørvirksomhed primært udfører aktiviteter inden for kundetilpassede industrielle køleanlæg og varmepumpeanlæg. ICS tilbyder desuden serviceydelser til sådanne anlæg.

Bravida er et datterselskab i Bravida-koncernen, der er børsnoteret på Nasdaq i Stockholm. I Danmark har Bravida aktiviteter inden for el, varme, ventilation og sanitetsteknik, herunder installation af standardiserede kølesystemer. Endvidere beskæftiger koncernen sig desuden med aktiviteter inden for brand & sikring, automation, tele/data, opgaver inden for fjernvarme og jordarbejde samt trafik- og el-infrastruktur.

Parterne har således overlappende aktiviteter på et overordnet marked for vand og sanitet.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 13. november 2019 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Bravidas overtagelse af ICS

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Trine Kærslund Bundsgaard, tlf. 4171 5312 eller e-mail tkb@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.