Øvrige nyheder

Almindelig anmeldelse af fusion mellem HusCompagniet A/S og eurodan-huse A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til almindelig anmeldelse af en fusion mellem HusCompagniet A/S og eurodan-huse A/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Transaktionen indebærer, at HusCompagniet A/S erhverver 100 pct. af aktierne og tilhørende stemmerettigheder i eurodan-huse A/S.

HusCompagniet A/S er en dansk husbyggervirksomhed, hvis hovedaktiviteter består i at designe, bygge og sælge nøglefærdige typehuse, herunder parcel- og rækkehuse, til primært private kunder. HusCompagniet A/S er primært aktiv i Danmark, men har også afdelinger med aktiviteter i Sverige og Tyskland. HusCompagniet A/S er ejet af kapitalfonden EQT.

eurodan-huse A/S er en dansk husbyggervirksomhed, hvis hovedaktiviteter består i at designe, bygge og sælge nøglefærdige typehuse, herunder parcel- og rækkehuse, til primært private kunder i Danmark.

Styrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 4. november 2019 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion - HusCompagniet/eurodan-huse

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos specialkonsulent Maria Rossmann, tlf. 4171 5207 eller e-mail mar@kfst.dk, eller fuldmægtig Pia Holm Møller, tlf. 4171 5246 eller e-mail phm@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.