Øvrige nyheder

Almindelig anmeldelse af SEAS-NVE Holding A/S’ erhvervelse af Radius Forsyningsnet A/S, Ørsted City Light A/S, Ørsted Privat-salg El & Gas A/S og Ørsted Varmeservice A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 20. september 2019 modtaget et udkast til anmeldelse af en transaktion, hvor SEAS-NVE Holding A/S (”SEAS-NVE”) erhverver 100 pct. af aktierne i Radius Forsyningsnet A/S (”Radius”), Ørsted City Light A/S (”City Light”), Ørsted Privatsalg El & Gas A/S og Ørsted Varmeservice A/S (”B2C”) fra Ørsted A/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

SEAS-NVE er en andelsejet energi- og fibernetkoncern, som er aktiv inden for forretningsområderne: i) Energiproduktion, idet SEAS-NVE har et større medejerskab af havvindmølleparken Rødsand 2 og minoritetsejerskab i Ørsted A/S, ii) energidistribution, idet SEAS-NVE gennem datterselskabet Cerius A/S ejer og driver el-distributionsnettet på store dele af Sjælland, Lolland-Falster og øerne, iii) fiberinfrastruktur, idet SEAS-NVE er medejer af Fibia P/S, iv) energisalg og løsninger, idet SEAS-NVE har detailsalg af el, naturgas og energirådgivning, levering og servicering af gadelys, finansiering til udskiftning af naturgasfyr, varmeservice, energispareaktiviteter samt ejerskab af aktiemajoriteten i Clever A/S og ejerskab af en minoritetsaktiepost i EnergiDanmark.

Radius, City Light og B2C er forud for transaktionen 100 pct. ejet af Ørsted A/S. Radius har aktiviteter med energidistribution, idet Radius via datterselskaber ejer, driver og udbygger el-distributionsnettet på store dele af Sjælland inklusive hovedstadsområdet. City Light har aktiviteter med levering og servicering af gadelys til bl.a. private og det offentlige. B2C har detailsalg af el, naturgas, varmeservice samt energispareaktiviteter og energirådgivning.

Styrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 16. oktober 2019 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion SEAS-NVE / Radius

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Peter Mouritzen, tlf. 4171 5248 eller e-mail pmo@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.