Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af A/S Ikast Betonvarefabriks erhvervelse af enekontrol over Wewers Beton A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til forenklet anmeldelse af A/S Ikast Betonvarefabriks erhvervelse af enekontrol over Wewers Beton A/S. Udkastet til anmeldelse omfatter desuden A/S Ikast Betonvarefabriks erhvervelse af Farum Betonindustri A/S fra Wewers Beton A/S, jf. konkurrencelovens § 12, stk. 3.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

A/S Ikast Betonvarefabrik er aktiv inden for produktion og salg af færdigblandet beton og hertil knyttede transport- og serviceydelser, herunder pumpning af beton og ophejsning af tagsten, samt produktion og salg af betontilslagsmaterialer. Derudover er A/S Ikast Betonvarefabrik inden for produktion og salg af præfabrikerede betonprodukter, herunder bl.a. betonelementer, betontagsten og belægningssten.

Wewers Beton A/S er aktiv inden for produktion og salg af færdigblandet beton og hertil knyttede transport- og serviceydelser, herunder pumpning af beton.

Farum Betonindustri A/S er aktiv på markedet for produktion og salg af præfabrikerede betonprodukter, herunder belægningssten, fliser og kantsten og markedet for salg af natursten, herunder belægning af granit, pigsten, skiffer og sandsten. Derudover er Farum Betonindustri A/S aktiv på markedet for transport og serviceydelser knyttet til levering af betonvarer.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 10. juli 2019 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:
Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Ikast Betonvarefabrik/Wewers Beton

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos specialkonsulent Mai Enø Andersen, tlf. 4171 5194 eller e-mail mea@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.