Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af fusion mellem JØP og DIP

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af en fusion mellem Juristernes & Økonomernes Pensionskasse ("JØP") og Danske Civil- og Akademiingeniørers Pensionskasse ("DIP"). Parterne indgår i dag i P+-samarbejdet.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Fusionen vil blive gennemført som en opløsning af DIP uden likvidation ved overdragelse af DIP's aktiviteter og forpligtelser som helhed til JØP som fortsættende pensionskasse. DIP's medlemmer bliver således ved gennemførelsen af fusionen medlemmer i JØP (der ved fusionens gennemførelse vil ændre navn til P+, Pensionskassen for Akademikere).

JØP er en tværgående pensionskasse for jurister og økonomer samt andre med en uddannelse, som berettiger til medlemskab i Danmarks Jurist- og Økonomforbund ("DJØF"). JØP har ca. 67.000 medlemmer og er 100 % ejet af disse medlemmer. JØP forvalter ca. DKK 79 mia. Yderligere information om JØP er tilgængelig på www.joep.dk.

DIP er en tværgående pensionskasse for ingeniører, som opfylder betingelserne for optagelse i Ingeniørforeningen i Danmark ("IDA"). DIP har ca. 29.000 medlemmer og er 100 % ejet af disse medlemmer. DIP forvalter ca. DKK 40 mia. Yderligere information om DIP er tilgængelig på www.dip.dk.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 10. april 2019 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion JØP/DIP

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos specialkonsulent Helena Berg Forchhammer, tlf. 4171 5105 eller e-mail hbf@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.