Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Aller Leisure A/S’ erhvervelse af enekontrol over Stjernegaard A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af en fusion, hvorved Aller Leisure A/S erhverver enekontrol over Stjernegaard A/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Aller Leisure A/S, der er et datterselskab i Aller-koncernen, er aktive i rejsebranchen gennem rejsebureauerne Nyhavn Rejser A/S, Kulturrejser-Europa A/S, Nilles Rejser A/S, Aller Travel A/S og Gislev Rejser A/S.

Aller-koncernen er hovedsageligt aktiv inden for produktion, trykkeri og udgivelse af ugeblade og magasiner primært på print, men også via elektroniske platforme. Herudover har koncernen en række aktiviteter inden for marketing services.

Stjernegaard A/S er et dansk rejsebureau med mere end 30 års erfaring. Stjernegaard er specialiseret i rejser til oversøiske destinationer og arrangerer både individuelle rejser og rundrejser i grupper med erfarne danske rejseledere.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 30. november 2018 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:
Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Aller Leisure A/S’ erhvervelse af enekontrol over Stjernegaard A/S.

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Trine Kærslund Bundsgaard, tlf. 4171 5312 eller e-mail tkb@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.