Øvrige nyheder

Udkast til forenklet anmeldelse af EQT VIIIs erhvervelse af enekontrol over Karo Pharma

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til forenklet anmeldelse af EQT VIIIs, via Fund VIII Swe Bidco AB (under navneændring til Karo Intressenter AB), (”EQT VIII”) erhvervelse af enekontrol over Karo Pharma AB og dets datterselskaber (samlet ”Karo Pharma").

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Karo Pharma er en børsnoteret svensk virksomhed, hvis aktiviteter primært består i at udvikle og markedsføre en række lægemiddelprodukter og anden medicinsk udstyr til apoteker samt direkte til sundhedssektoren i hovedsageligt Sverige, Norge og Danmark, men også internationalt. Derudover har Karo Pharma også nogle forsknings- og udviklingsprojekter på medicinalområdet. 

EQT VIII er en kapitalfond med fokus på investeringer inden for sundhedssektoren, TMT og servicesektoren i Norden. EQT-porteføljeselskaber er desuden aktive inden for medicinsk udstyr, produktion af tyggegummibaserede produkter, udbud af bl.a. konsulentydelser samt software til brug for forskning og udvikling af lægemiddelprodukter samt distribution af kemikalier og fødevareingredienser, der kan bruges til fremstilling af fødevarer. Hverken EQT VIII eller andre EQT-fonde har porteføljeselskaber, der ifølge parterne horisontalt eller vertikalt overlapper med Karo Pharmas aktiviteter.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 20. november 2018, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion EQT VIIIs selskab Fund VIII Swe Bidco AB (under navneændring til Karo Intressenter AB) (”EQT VIII”) erhvervelse af enekontrol over Karo Pharma AB og dets datterselskaber (samlet ”Karo Pharma")

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos chefkonsulent Kathrine Bjørnager Nielsen, tlf. 4171 5139 eller e-mail kbe@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.