Øvrige nyheder

Udkast til forenklet anmeldelse af Advent International Corporations erhvervelse af enekontrol over Norddeutsche Reederei H. Schuldt GmbH, Verwaltung ”NRS” GmbH samt 35 mindre skibsrederier

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til forenklet anmeldelse af Advent International Corporations ("Advent") overtagelse af 66,6 % af aktierne i Norddeutsche Reederei H. Schuldt GmbH, 100 % aktier i Verwaltung "NRS" GmbH samt 35 mindre skibsrederier.

Advent indgik den 30. september 2018 aftale med Norddeutsche Reederei Holding GmbH & Co. KG, NSH Norddeutsche Ship Holding GmbH & Co KG og en række mindre skibsrederier om overtagelse jf. ovenstående.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Advent International er en verdensomspændende amerikansk kapitalfond, som fokuserer på investeringer i fem kerneområder, nemlig erhvervsliv og finansielle tjenesteydelser, sundhedspleje, industri, detailhandel, forbruger og fritid samt teknologi, medier og telekommunikation. Et af Advent Internationals porteføljeselskaber, Vouvray Holdings Limited, har aktiviteter indenfor besætningsforvaltning og skibsmanagement ydelser.  

De overtagne virksomheder udbyder services indenfor skibstransport over hele verden. Virksomhederne er specialiseret indenfor udlejning af containerskibe og tilhørende serviceydelser, såsom besætningsforvaltning og andre skibsmanagement ydelser. De overtagne virksomheder udlejer containerskibe og tilhørende services til danske shipping- og transportvirksomheder.

Som følge af transaktionen erhverver Advent enekontrollen over de overtagne virksomheder.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 19. oktober 2018 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Advent/Norddeutsche Reederei/Verwaltung

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Louise Kirstine Nørby Mathiesen, tlf. 4171 5167 eller e-mail lkm@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.