Øvrige nyheder

Almindelig anmeldelse af Circle K Danmark A/S’ overtagelse af driften relateret til 72 servicestationer fra 12 forpagtere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 4. oktober 2018 modtaget en anmeldelse af Circle K Danmark A/S’ (Circle K) overtagelse af inventar, lager, medarbejdere, goodwill, m.v. relateret til 72 servicestationer fra følgende forpagtere: Seide Retail ApS, TCB Retail ApS, TCB Oil ApS, Skydt-Nielsen ApS, Ronilla Retail ApS, Retail Vestsjælland ApS, Retail Vejle ApS, Per Retail ApS, Linde Terp ApS, Lefre Terp ApS, Lefre Energi ApS, Energy4you ApS, Energy2Go ApS, Thorbjørn Rafn ApS og TJ Retail ApS.

Circle K opsagde forpagtningsaftalerne med ovennævnte virksomheder i maj 2016. I sommeren 2016 indgik Circle K og de enkelte forpagtere overdragelsesaftaler, hvorved Circle K overtog inventar, medarbejdere, m.v. knyttet til driften af de 72 servicestationer. Transaktionen blev gennemført i sommeren 2016, men transaktionen har ikke tidligere været anmeldt til eller godkendt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Transaktionen udgjorde en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke måtte gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet havde godkendt den.

De overtagne servicestationer blev, indtil overdragelsesaftalernes ikrafttræden, drevet af ovennævnte individuelle forpagtere under Shell-brandet, og opsigelsen af forpagtningsaftalerne skete som følge af EU-Kommissionens godkendelse af Circle K/Dansk Fuels-transaktionen.

Circle K driver ca. 450 servicestationer i Danmark, hvoraf 240 servicestationer er såkaldte ”full service” stationer med tilhørende butik. Circle K leverer derudover motorbrændstoffer, herunder fyringsolie, i bulk til opvarmning (til privat og erhverv) og til industrielle formål. Circle K er ultimativt kontrolleret af det canadiske selskab Alimentation Couche-Tard (”ACT”). ACT-koncernen driver et globalt netværk af servicestationer og dagligvarebutikker, herunder i Skandinavien, Polen, de baltiske lande, Nordamerika og Asien.

Styrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 19. oktober 2018 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Circle K

 

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Henrik Bjarke Knudsen, tlf. 4171 5096 eller e-mail hbk@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.