Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Polaris Private Equity IV K/S’ erhvervelse af enekontrol over ProData Consult A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til forenklet anmeldelse af Polaris Private Equity IV K/S’ (”Polaris IV”) erhvervelse af enekontrol over ProData Consult A/S (”ProData”).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

ProData er et uafhængigt konsulenthus, der stiller konsulenter til rådighed for eksterne virksomheder, som efterspørger konsulentydelser til løsning af konkrete opgaver. ProDatas netværk af konsulenter har særligt fokus på at yde rådgivning vedrørende IT-relaterede problemstillinger, men afhængigt af kundens behov tilbydes også andre typer konsulentrådgivning, herunder forretnings- og ledelsesrådgivning. ProData har hovedsæde i København og har afdelinger og/eller datterselskaber i Aarhus, Aalborg, Sverige, Norge, Holland, Tyskland og Polen.

Polaris IV er en del af kapitalfonden Polaris Private Equity, som er ejet af institutionelle investorer og rådgives af Polaris Management A/S. Polaris Management A/S rådgiver tre aktive investeringsfonde, som hovedsageligt investerer i danske og svenske virksomheder inden for forskellige forretningsområder. De tre investeringsfonde ejer hver især en række porteføljeselskaber, herunder bl.a. BabySam A/S, Molslinjen A/S og Configit A/S, der udbyder software til brug for bl.a. produktudvikling.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 10. august 2018 kl. 12:00.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Polaris/ProData

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos Henrik Bjarke Knudsen, tlf. 4171 5096 eller e-mail hbk@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.