Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Aller Leisure A/S’ erhvervelse af enekontrol over Gislev Rejser A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af en fusion, hvorved Aller Leisure A/S erhverver enekontrol over Gislev Rejser A/S.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Aller Leisure A/S, der er et datterselskab i Aller-koncernen, er aktiv i rejsebranchen gennem rejsebureauerne Nyhavn Rejser A/S, Kulturrejser-Europa, Nilles Rejser A/S, Aller Travel AS og Beach Tours A/S.

Aller-koncernen er hovedsageligt aktiv inden for produktion, trykkeri og udgivelse af ugeblade og magasiner primært på print, men også via elektroniske platforme. Herudover har koncernen en række aktiviteter inden for marketing services.

Gislev Rejser A/S, der har kontor i Ringe på Fyn, har eksisteret siden 1946 og har udviklet sig fra hovedsageligt at arrangere busrejser i egen bus til i dag at tilbyde et bredt sortiment af rejser, herunder rundrejser, krydstogter, storbyferier, aktive ferierejser og koncertrejser.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 10. august 2018 kl. 12:00.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion Aller Leisure/Gislev Rejser

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos Henrik Bjarke Knudsen, tlf. 41 71 50 96 eller e-mail hbk@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.