Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af MST Finance & Consult ApS, Togu ApS og Christian Riis-Hansens erhvervelse af fælleskontrol over DANX Group A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget anmeldelse af MST Finance & Consult ApS, Togu ApS og Christian Riis-Hansens erhvervelse af fælleskontrol over DANX Group A/S via Holdingselskabet af 8. maj 2018 ApS.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Fusionen er anmeldt forenklet. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

MST Finance & Consult ApS har udover en række ejendomsinvesteringer ejerinteresser i virksomheder inden for (i) totalleverancer til erhvervslivet inden for kontorartikler, elektronik, kontormøbler, lagerudstyr, husholdning og forfriskninger, (ii) restaurationsdrift, (iii) forhandling af 3D printere og Product Lifecycle Management Software (vi) farmaceutisk produktion, (vii) salg af cloudløsninger og (viii) software til brug for print via mobile enheder.

Togu ApS har udover en række ejendomsinvesteringer ejerinteresser i virksomheder med aktiviteter inden for (i) totalleverancer til erhvervslivet inden for kontorartikler, elektronik, kontormøbler, lagerudstyr, husholdning og forfriskninger, (ii) restaurationsdrift, (iii) forhandling af 3D printere og Product Lifecycle Management Software (vi) farmaceutisk produktion, (vii) salg af cloudløsninger og (viii) software til brug for print via mobile enheder.

Togu ApS har herudover del i kontrollen over DSV Miljø-koncernen, der har aktiviteter inden for affaldshåndtering, transport og logistik til byggesektoren samt salg af råvarer (navnlig sand og grus) til byggesektoren samt spildevandsbehandling. DSV Miljø-koncernen er hovedsageligt aktiv på følgende danske markeder: markedet for håndtering af byggeaffald, markederne for transport til byggesektoren og landsbrugs- og grovvaresektoren, markedet for salg af grus og sten og markedet for spildevandsbehandling.

Christian Riis-Hansen ejer 100 pct. af ejerandelene i selskabet Crean Capital ApS, der er et investeringsselskab uden underliggende selskaber. Christian Riis-Hansen er desuden ikke-kontrollerende medejer og partner i konsulentvirksomheden McKinsey & Co.

DANX Group A/S er en specialiseret leverandør af transport- og logistikløsninger inden for reservedelslogistik alt overvejende med fokus på natdistribution af reservedele til serviceteknikere og værksteder i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Baltikum. DANX Group A/S tilbyder reservedelslogistik til kunder, der har akut behov for reservedele, fx IT-virksomheder samt forhandlere og producenter af biler, hårde hvidevarer og elektronik, landbrugsmaskiner m.v.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest mandag den 18. juni 2018 kl. 12:00.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion MST Finance & Consult ApS, Togu ApS og Christian Riis-Hansens erhvervelse af DANX Group A/S.

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos chefkonsulent Kathrine Bjørnager Nielsen, tlf. 41715139 eller e-mail kbe@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.