Øvrige nyheder

Almindelig anmeldelse af NCC Danmark A/S’ overtagelse af aktiverne i Jakobsen & Blindkilde A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af NCC Danmark A/S’ overtagelse af aktiverne i Jakobsen & Blindkilde A/S.

Transaktionen indebærer, at NCC Danmark A/S erhverver enekontrol over aktiver og rettigheder, der samlet udgør Jakobsen & Blindkilde A/S’ nuværende og fremtidige aktiviteter indenfor byggeri og anlæg.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

NCC Danmark A/S er en dansk entreprenørvirksomhed i den nordiske NCC koncern med aktiviteter inden for primært byggeri, anlæg, og ejendomsudvikling i Danmark. NCC-koncernen har endvidere aktiviteter inden for produktion og udlægning af asfalt samt indvinding og salg af råstoffer i Danmark.

Jakobsen & Blindkilde A/S er en dansk entreprenørvirksomhed med aktiviteter inden for primært byggeri. Derudover har J&B også aktiviteter inden for anlæg, herunder naturgenopretningsprojekter.

Styrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 23. marts 2018 kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion - NCC Danmark/Jakobsen & Blindkilde

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos specialkonsulent Maria Rossmann, tlf. 4171 5207 eller e-mail mar@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.