Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af Homair Vacances SAS’ overtagelse af DBF-Travel AG (Camping Vision) sammen med Sortsø Holding ApS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til en forenklet anmeldelse af Homair Vacances SAS’ overtagelse af 70 pct. af aktierne i DBF-Travel AG fra Sortsø Holding ApS. DBF Travel AG er før transaktionen ejet af Sortsø Holding ApS, Jost Jensen & Thomasen Holding A/S og Lyhne Jensen Holding og kontrolleret af Sortsø Holding ApS. DBF-Travel AG er registreret i Schweiz og omdøbes som led i transaktionen til Camping Vision. Som følge af transaktionen vil Camping Vision AG efter fusionen være underlagt fælles kontrol af Sortsø Holding ApS og Homair Vacances SAS.

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Sortsø Holding ApS, Jost Jensen & Thomasen Holding A/S og Lyhne Jensen Holding, der er DBF Travel AG’s nuværende ejere, ejer blandt andet også Fri Ferie A/S og Dansk Bilferie A/S, der er agenter og sælger rejser i Danmark til danske forbrugere navnlig i form af ”kør selv ferier”.

DBF Travel AG udbyder rejser til blandt andet danske forbrugere gennem agenter, og DBF Travel AG sælger primært ”kør selv ferier” og skiferier. I Danmark er Dansk Bilferie A/S og Fri Ferie A/S agenter for DBF Travel AG.

Aktiviteterne i DBF Travel AG skifter ikke karakter, og selskabet skal under det nye navn, Camping Vision AG, derfor også være udbyder af rejser til danske forbrugere og skal fortsat anvende agenterne Fri Ferie A/S og Dansk Bilferie A/S.

Homair Vacances SAS er en del af kapitalfonden Carlyle. Homair Vacances SAS er aktiv i Danmark via hjemmesiden www.eurocamp.dk, der som rejseagent formidler rejser i Danmark, hovedsageligt inden for ferierejser til udenlandske campingpladser/resorts. Homair Vacances SAS er også aktiv som teknisk rejsearrangør i Danmark.

Parterne driver sammen inden fusionen brandet Lux-Camp, der udbyder rejser, men som ikke er eller har været aktiv i Danmark.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 1. februar 2018, kl. 12.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion: Homair Vacances SAS’ overtagelse af DBF-Travel AG (Camping Vision) sammen med Sortsø Holding ApS.

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos specialkonsulent Carina Hilt Jørgensen, tlf. 4171 5048 eller e-mail: chj@kfst.dk.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.