Øvrige nyheder

Forenklet anmeldelse af fusion mellem Sweco Danmark A/S og Årstiderne Arkitekter Group A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget et udkast til en forenklet anmeldelse af Sweco Danmark A/S’ (”Sweco”) erhvervelse af 100 pct. af aktierne i Årstidernes Arkitekter Group A/S (”Årstiderne Arkitekter”).

Transaktionen udgør efter parternes vurdering en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol. Det betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Sweco er en dansk dattervirksomhed i Sweco-koncernen, som har hovedsæde i Sverige og er registreret på den svenske børs. Sweco er aktiv inden for hovedområdet; teknisk rådgivning, mere specifikt rådgivningsydelser inden for teknik, miljøteknologi og arkitektur.

Årstidernes Arkitekter er en dansk virksomhed, der beskæftiger sig med salg af ydelser inden for arkitektur og byggeri. Årstiderne Arkitekter er specialiseret inden for områderne; rådgivende arkitektvirksomhed igennem alle byggeriets faser og arbejder med stort fokus på projektledelse, digitalt byggeri og 3D-projektering, brugerinvolvering og bæredygtighed.

Styrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest fredag den 26. januar 2018 kl. 12:00.

Bemærkninger sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: kfst@kfst.dk

Mrk.: Fusion - Sweco Danmark/Årstidernes Arkitekter

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos fuldmægtig Sanne Aaen, e-mail sea@kfst.dk, tlf.nr: 4171 5279.

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.